Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 15 až 13 °C a denné maximá 22 až 24 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Nová rozhľadňa na Vápennom vrchu je vo výstavbe PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Sobota, 04 Júl 2020 16:03

Chceme Vás informovať, že za obcou v smere na Bošany je vo výstavbe nová 18 m vysoká rozhľadňa na Vápennom vrchu. Najlepší prístup k nej je lesnou cestou z parkoviska pred Vápenicami /pri rampe/. Ešte je potrebné dokončiť schody, striešku, bleskozvod a pred samotným sprístupnením pre verejnosť bude musieť prebehnúť kolaudácia stavby. Predpokladáme, že slávnostné otvorenie a aj požehnanie sa uskutoční, buď na konci augusta, alebo na začiatku septembra 2020. Rozhľadňu stavia firma Remi z Klasova.

Posledná úprava Nedeľa, 05 Júl 2020 12:47
 
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Streda, 01 Júl 2020 13:12

Zápisnica

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. júna 2020.

__________________________________________________________________________

Prítomní : Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci : Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing.

Ľubomír Hosťovecký – prítomný do bodu 2, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní : Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce

Jozef Mihalík - občan

 

Posledná úprava Streda, 01 Júl 2020 13:24
Čítať celý článok...
 
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Utorok, 23 Jún 2020 09:08

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte iba “zákon“)

Zásady umiestenia nových pozemkov vyplývajúce zo zákona :

1. Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov. Vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom OÚ musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia. (§11 ods.1 zákona)

 

2. Nové pozemky majú byť svojím druhom výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané vymenované kritériá. (§11 ods.3 a 6 zákona)

3. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 25% hodnoty pôvodných pozemkov vrátane príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie, pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať. (§ 11 ods.4 zákona)

Posledná úprava Utorok, 23 Jún 2020 09:16
Čítať celý článok...
 
Dodatok k rozhodnutiu zriaďovateľa o otvorení základnej školy zo dňa 26. mája 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 17 Jún 2020 08:08

Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov

 

Vec: Dodatok k rozhodnutiu zriaďovateľa o otvorení základnej školy zo dňa 26. mája 2020

 

Obec Skýcov, ako zriaďovateľ základnej školy

 

rozhodla o otvorení

 

ZŠ Skýcov pre žiakov 1. až 9. ročníka,

 

od 26. júna 2020 za účelom ukončenia školského roka.

 

 

V spolupráci s riaditeľstvom ZŠ bolo dohodnuté nasledovné:

 

1. Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020:

1) Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané riaditeľom ZŠ, ktoré budú zverejnené na webovej stránke školy http://www.skolaskycov.weblahko.sk/

2) Pre žiakov 1. - 9. ročníka bude škola otvorená od 26. júna 2020. Podmienky a rozpis činnosti budú zverejnené na webovej stránke školy.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

 

Doručí sa: 1. PaedDr. Magdaléna Slezáková, riaditeľka Základná škola Skýcov.

Posledná úprava Streda, 17 Jún 2020 08:14
 
Pozvánka na 12. zasadnutie OZ - dňa 26.6.2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 23 Jún 2020 09:05

 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 26. júna 2020 o 18.00 hod.


vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Posledná úprava Utorok, 23 Jún 2020 09:06
Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 15 Jún 2020 06:49

OBEC SKÝCOV


v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Školská 299/11, Skýcov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • znalosť príslušnej legislatívy
  • organizačné a riadiace schopnosti
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie práce s PC
  • bezúhonnosť
Posledná úprava Pondelok, 15 Jún 2020 06:50
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 1 z 146
Copyright © 2020 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Akademia_20...
Image Detail