Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, najnižšie ranné teploty 1 až -1 °C a najvyššie denné teploty 1 až 3 °C. Zajtra prevažne oblačno, ranné minimá 0 až -2 °C a denné maximá 1 až 3 °C.

Internetové stránky obce Skýcov
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 01 Február 2021 10:58

OBEC SKÝCOV


zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona  NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje


výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Školská 299/11, Skýcov

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a požiadavky podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa par. 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
  • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie MŠ
Posledná úprava Pondelok, 01 Február 2021 11:00
Čítať celý článok...
 
Finančný stav obce k 31. 12. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 29 Január 2021 10:50

Starosta_obce
Starosta_obce Starosta_obce

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok k 31. 12. 2020 činí výšku 127 772,73 €.

Tento úver sa spláca v podobe nájomného, ktoré mesačne platia nájomcovia bytov a bude sa splácať po dobu 30. rokov.

Okrem toho má obec schválený kontokorentný úver vo výške 100 000 €, pričom k 31.12.2020 bola z tohto úveru vyčerpaná celá suma 100 000 €, ktorá je čerpaná formou debetného zostatku na účte.

 

Stav na bankových účtoch k 31. 12. 2020:


Bežný účet OcÚ - 62 616,41 €

Rezervný účet - 2 127,08 €

Dotačný účet - 11 107,97 €

Školská jedáleň - 3 886,49 €

Sociálny fond - 166,50 €

Účet pre projekty - 30,00 €

Účet bytovka 6 BJ - 6 450,06 €

Účet fond opráv bytovka 6 BJ - 7 405,84 €

__________________________________

SPOLU: 93 790,35 €


Posledná úprava Piatok, 29 Január 2021 10:56
Čítať celý článok...
 
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 26.01.2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 29 Január 2021 10:14

Zápisnica z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 26. januára 2021.


Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Gabriela Pauková, zamestnankyňa obce


PROGRAM :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Voľba hlavného kontrolóra obce

5. Stavebné úpravy a vyvložkovanie komína v KD

6. Informácie starostu obce

7. Záver

Posledná úprava Piatok, 29 Január 2021 10:42
Čítať celý článok...
 
Odporúčané časy účasti občanov na testovaní COVID-19 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 20 Január 2021 12:15

 

SOBOTA 30.01.2021 –

ŠPORTOVÉ KABÍNY NA FUTBALOVOM IHRISKU


 

ULICA

 

HODINA


Pod Vŕškami, M.R.Štefánika

07.00 – 08.00 hod.

Za Humnami

08.00 – 08.30 hod.

Športová

08.30 – 09.30 hod.

Partizánska, kpt. Nálepku

09.30 – 10.30 hod

Topoľčianska

10.30 – 11.00 hod.

Tabaková

11.00 – 11.30 hod.

 

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 12.00 – 13.00 hod.


Hlavná od kostola po obchod

13.00 – 14.00 hod.

Hlavná od obchodu po ul. Topoľčiansku

14.00 – 15.30 hod.

Školská

15.30 – 15.45 hod.

Družstevná

15.45 – 16.30 hod.

Mierová

16.30 – 17.15 hod.

Konopniská, Krátka

17.15 – 18.00 hod.

 

Testovanie na týka hlavne občanov od 10 rokov do 65 rokov.

Prosíme občanov, aby si na registráciu pripravili:

OBČIANSKY PREUKAZ

TELEFÓNNE ČÍSLO

Rozloženie testovania podľa ulíc je orientačné. Snažte sa, prosím, odporúčané časy dodržiavať.

Posledná úprava Štvrtok, 28 Január 2021 11:37
 
Oznam pre občanov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 28 Január 2021 12:10

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Skýcove je z dôvodu vyhlásenia Vlády SR o Zákaze vychádzania pre verejnosť naďalej zatvorený.


Prosíme občanov, aby rešpektovali výnimky zo zákazu vychádzania, ktoré platia do 7. februára 2021.


Pracovníkov obecného úradu kontaktujte len v súrnych prípadoch (úmrtie, narodenie, overenie podpisu - podmienkou pre vybavovanie je aktuálne platný negatívny PCR alebo antigénový test zo skríningového testovania na ochorenie COVID-19).


Občania, ktorým vznikla povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa, môžu tak urobiť aj po termíne 31. január 2021. Potrebné tlačivo je zverejnené na stránke obce v sekcii Dokumenty/tlačivá/daňové, alebo si ho môžete stiahnuť tu.


Tel. kontakt:

matrika: 0918 969 517

obecný úrad: 037 /6346216

Posledná úprava Piatok, 29 Január 2021 09:02
 
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za rok 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 15 Január 2021 11:23

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu za rok 2020. Len pre zaujímavosť zverejňujeme aj porovnanie rokov 2020 a 2019.

V roku 2019 sme vyprodukovali 191,72 t komunálneho odpadu a v roku 2020 sme vyprodukovali 182,41 t komunálneho odpadu.

MEDZIROČNE SME VYPRODUKOVALI V ROKU 2020 o 9,31 t ODPADU MENEJ.

Posledná úprava Piatok, 15 Január 2021 11:34
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 9 z 157
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
atletika_27
Image Detail