Štatistické údaje z registra obyvateľov obce Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 08 Január 2010 15:40

Počet obyvateľov obce Skýcov k 1.1.2010 je 1018.

Z toho je 531 žien a 487 mužov.

 

Priemerný vek obyvateľov je 41,72 rokov.

Priemerný vek mužov je 38,99 rokov.

Priemerný vek žien  je 44,22 rokov.

 

V evidencii ÚPSVR Zlaté Moravce je z našej obce 76 nezamestnaných,

z toho je 21 uchádzačov o zamestnanie v hmotnej núdzi.

 

Veková  štruktúra  obyvateľov :

 • od 0 do 6 rokov je 52 detí
 • od 7 do 14 rokov je 70 detí
 • od 15 do 18 rokov je 58 občanov
 • od 19 do 30 rokov je 177 občanov
 • od 31 do 40 rokov je 148 občanov
 • od 41 do 50 rokov je 138 občanov
 • od 51 do 60 rokov je 153 občanov
 • od 61 do 70 rokov je 91 občanov
 • od 71 do 80 rokov je 86 občanov
 • od 81 do 90 rokov je 42 občanov
 • nad  90  rokov  sú  3  občania 

Z toho vyplýva, že detí do 15 rokov je 122,

mladistvých do 18 rokov  je 58 ,

občanov od 19 do 60 rokov je 616,

a občanov od 61 rokov je 222.