Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Nákup komunálnej techniky obce Skýcov Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 06 Apríl 2020 09:33

Názov projektu: Nákup komunálnej techniky obec Skýcov

Hlavný cieľ: "Podpora investícií súvisiacich so zvyšovaním kvality života obyvateľov v obci Skýcov". Tento cieľ sa dosiahne vďaka realizácií projektu, ktorý rieši nákup komunálnej techniky pre obce Skýcov. Technika bude využívaná pri výkone kompetencií miestnej samosprávy.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený špecifickými cieľmi:

  • Skvalitnenie životného prostredia v obci;;;
  • Zvýšenie atraktivity obce;
  • Zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce;
  • Vytvorenie ekologicky pozitívneho priestoru pre život v obci.