Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov

Projekt "Regenerácia centrálnej zóny - Skýcov" pozostáva zo 4 stavebných objektov:

- SO 01 - úprava verejných priestranstiev a prvkov verejenej zelene - foto

- SO 02 - výstavby chodníka - foto

- SO 03 - rekonštrukcia miestnych komunikácií - foto

- SO 04 - rekonštrukcia verejného osvetlenia - foto

Uskutočnila sa úprava kruhovej časi námestia obce a k nemu naväzujúcich plôch. Námestie je riešené formou oddychového parčíka s fontánou a pamätnou mramorovou platňou uprostred. Zároveň bol vystavený nový chodník v celkovej dĺžke 80 m, aby sa zabezpečila bezpečnosť pre chodcov vedľa štátnej cesty s napojením na už existujúce chodníky v obci. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia 3. miestnych komunikácií, ktoré ústia na rekonštruované námestie. Po celej ploche námestia sa nachádza nové energeticky efektívne verejné osvetlenie.

Realizáciou projektu došlo k zlepšeniu významu dotknutých priestrov pre život a identitu obce, zachovali sa doterajšie funkcie priestorov centrálnej zóny a zlepšili sa ich prevádzkové podmienky. Prispelo sa k zlepšeniu životného prostredia v obci, nakoľko sa rozšírila verejná zeleň.