Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Skýcov

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Doba realizácie: 08/2014 – 02/2015

Miesto realizácie: Skýcov

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Skýcov a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov – zabezpečenie dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody všetkých užívateľov a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnej cestnej i pešej premávky. V obci bolo vymenených 90 existujúcich svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami. Svetelná sústava bola doplnená o 87 nových svietidiel, ktoré zabezpečia splnenie noriem STN.

Vďaka rekonštrukcii osvetľovacej sústavy dosiahneme úspory energie vo výške 82,13 GJ/rok (t.j. 410,64 GJ/5 rokov), čo predstavuje zníženie nákladov na elektrickú energiu, použitú na osvetlenie obce cca o 49,73%. Projekt má v dôsledku energetickej úspory priamy vplyv aj na zníženie CO2.

Celkové náklady projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Skýcov boli vo výške 198 000,00 EUR. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prostredníctvom fondu ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 188 100,00 EUR, náklady obce sú vo výške 9 900,00 EUR.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

http://www.economy.gov.sk/

http://www.siea.gov.sk/

 

Stav osvetlenia pred a po realizácií projektu nájdete tu : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929833987055651.1073742074.170173179688406&type=3

 

 

http://www.skycov.sk/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_opka.jpg

 

http://www.skycov.sk/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_siea.jpg

 

http://www.skycov.sk/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_vlajka.jpg