Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatistika za rok 2010 - matrika a evidencia obyvateľov

Vážení spoluobčania !

Tak ako sa to na konci roka zvykne robiť, každý robí nejakú štatistiku. Dovoľte mi preto povedať zopár informácií a štatistických čísel za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2010.

Počas roku 2010 sa k trvalému pobytu prihlásilo 13 občanov – Andrej Kurkin, Katarína Masaryková, Lujza Masaryková, Karin Paučeková, Mgr. Mária Minárová, Ján Fedorek, Petra Fedoreková, Daniel Fedorek, Ján Fedorek ml., Nikolas Fedorek, Patrícia Fedoreková, Peter Michalisko a Martina Michalisková.

Narodilo sa 5 detí: Andrej Ďuračka, Patrik Šabo, Samuel Mihál, Natália Heráková a Jerguš Žikavský.

V Matričnom úrade Skýcov bolo podľa miesta úmrtia zapísaných 6 úmrtí – Rozália Matejová, Anna Černáková, Karol Šedivý, Vladimír Jágrik, Johana Levasovská a Štefan Lukáč. Ďalej zomreli – Terézia Hanuliaková, Katarína Žikavská, Miloš Žiak, Antónia Zbonková, Dominik Mádela a Katarína Némethová. Celkovo zomrelo 11 našich spoluobčanov (+ jeden občan, ktorý nemal trvalý pobyt v obci).

Z obce sa odhlásilo 10 občanov – Roman Brožek, Timea Samková, Miroslav Kuttner st., Peter Chrenko, Ľubica Gahérová, Mariana Blašková, Adriana Blašková, Annamária Heráková, Natália Heráková a Štefan Záležák ml.

Do knihy manželstiev boli zapísané 3 uzavreté manželstvá (jeden civilný sobáš a dva cirkevné sobáše) v našej obci a to : Štefan Pastier a Viera Fábryová, Peter Herák a Annamária Záležáková, Michal Lisý a Bc. Martina Bernátová.

Okrem nich uzatvorili manželstvo aj naši spoluobčania Daniel Gahér a Ľubica Žikavská, Tomáš Minár a Mária Jenisová.

Za celý rok 2010 sa celkovo:

- prihlásilo 13 občanov

- odhlásilo 10 občanov

- narodilo 5 občanov

- zomrelo 11 občanov

- uzatvorili sa 3 manželstvá v obci + 2 manželstvá našich spoluobčanov mimo obce

Ku dňu 1.1.2010 bol počet obyvateľov 1018.

+ 18 obyvateľov (13 prihlásených občanov a 5 narodených detí)

– 21 obyvateľov (10 odhlásených občanov a 11 zomrelých občanov)

Ku dňu 1.1.2011 je počet obyvateľov obce Skýcov 1015.

Z toho do 15 rokov je 117 detí (61 chlapcov a 56 dievčat)

a nad 15 rokov je 898 obyvateľov ( 428 mužov a 470 žien)

Priemerný vek obyvateľov obce je 42,04 rokov,

priemerný vek mužov je 39,30 rokov a priemerný vek žien je 44,58 rokov.

V evidencii ÚPSVR Zlaté Morave je z našej obce evidovaných 59 nezamestnaných občanov, z toho je 16 uchádzačov o zamestnanie v hmotnej núdzi.