Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referentky

Na Obecnom úrade v Skýcove pracujú tri odborné referentky.Rozdelenie určených kompetencií a oblastí :

 

Gabriela Pauková, samostatný odborný referent

 

Pracovná náplň zohľadňujúc Organizačný poriadok Obecného úradu v Skýcove je nasledovná:

 • vedenie matriky vrátane rozhodovacej činnosti,
 • samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,
 • odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce,
 • vykonáva vedenie evidencie obyvateľstva a pomocnej vojenskej evidencie,
 • vedenie agendy aktivačnej činnosti,
 • vedenie agendy štátnych dotácií,
 • spracovanie prehľadov výkazov alebo štatistík v samospráve,
 • evidovanie došlej a odoslanej pošty,
 • správa miestnych poplatkov a daní,
 • informatika a internetizácia, sprístupňovanie informácií,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov,
 • tajomníčka komisie OZ,
 • úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a s Organizačným poriadkom OcÚ.

 

 

Mária Danišová, samostatný odborný referent

Pracovná náplň zohľadňujúc Organizačný poriadok Obecného úradu v Skýcove je nasledovná:

 • samostatná kontrolná činnosť na úrovni samosprávy v určenom rozsahu,
 • odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce,
 • organizovanie činnosti OcÚ, legislatíva a vnútorná prevádzka,
 • vykonáva komplexné zabezpečenie mzdovej agendy a vedenie pokladne,
 • stavebná činnosť a životné prostredie,
 • spisová služba a archívnictvo,
 • informatika a internetizácia, sprístupňovanie informácií,
 • spracovanie prehľadov výkazov alebo štatistík v samospráve,
 • vedenie pokladne,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov,
 • vedie agendu COO,
 • tajomníčka komisií OZ,
 • úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a s Organizačným poriadkom OcÚ.

 

 

Janka Černáková, samostatný odborný referent

Pracovná náplň zohľadňujúc Organizačný poriadok Obecného úradu v Skýcove je nasledovná:

 • vedenie podvojného účtovníctva pre obec (vedenie všetkých potrebných účtovných kníh a evidencií),
 • vedenie účtovníctva pre materskú školu a školskú jedáleň,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov,
 • informatika a internetizácia, sprístupňovanie informácií,
 • úlohy s dohodnutým druhom práce podľa pokynov starostu obce a s Organizačným poriadkom OcÚ.