Privítanie detí - 17. júna 2015 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 19 Jún 2015 09:16

DIEŤA.

Ten večný zázrak prírody, zázrak života. Prichádza na svet a rozdáva šťastie a lásku. Malá drobná bytosť s obrovskou mocou, ktorá lásku nielen rozdáva, ale ju aj prebúdza, upevňuje a rozvíja.

Dieťa je láska. Silná, bezhraničná a nastálo.

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Aj naša obec vyjadruje svoju radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život nových občanov aj tým, že každoročne usporadúva slávnosť Vítania detí do života.

Nebolo tomu inak ani tento rok,  v stredu dňa 17. júna 2015 sa v obradnej miestnosti obecného úradu uskutočnila táto milá slávnosť. Privítali sme rodičov a ich deti - nových občanov našej obce, narodených od mája 2014 a v roku 2015. Sú to:

  1. Patrik Dávid
  2. Dorotka Bilošová
  3. Daniel Krigovský
  4. Hanka Rajtarová
  5. Peter Michalisko
  6. Lukáš Matejov
  7. Nikolka Sedmáková

Darovať život je najväčším poslaním. Postarať sa o tento život je zase najväčšou zodpovednosťou. A vychovať z toho malého, ešte nemohúceho človiečika skutočne človeka, to je najväčším úspechom rodičov.

Rodičom želáme pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove detí. Nech rastú pre radosť Vám, vašej rodiny, našej obce i celej spoločnosti, aby z nich vyrástli statoční, zdatní, schopní ľudia, s čistým a otvoreným srdcom.

 

Zlatý kľúč, ktorý nám otvára

tajomné dvere, má iba duša.

Duša človeka - duša dieťaťa

a DIEŤA JE LÁSKA.

Posledná úprava Piatok, 19 Jún 2015 16:39