Prijatie jubilantov v roku 2016 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Štvrtok, 20 Október 2016 12:42

V  nedeľu dňa 9. októbra 2016 sa uskutočnilo slávnostné prijatie jubilantov v spoločenskej sále kultúrneho domu. Pozvaných bolo 44 jubilantov, ktorí sa v roku 2016 dožívajú významných životných jubileí.

Na začiatku slávnosti vystúpili v kultúrnom programe deti materskej a základnej školy Skýcov. Nasledoval príhovor starostu obce a predstavenie jubilantov. Prítomní jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce a dostali malý darček na pamiatku. Najstaršou prítomnou jubilantkou bola 93. ročná p. Pavlína Zrastáková. Najstaršou občiankou našej obce je 95. ročná p. Helena Géciová, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemohla našej akcie zúčastniť. Kultúrny program ďalej obohatil svojimi piesňami aj spevácky súbor Vápenkár.

Veríme, že slávnosť sa vydarila a všetci boli spokojní. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili a prajeme len to najlepšie do ďalších rokov. Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

Náš život sa podobá knihe.

Múdry človek premýšľa pri jej čítaní,

pretože vie, že ju môže čítať iba raz.

Vaše jubileum je malým zastavením pri jej čítaní.

Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali

s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou.

Potom všetko, čo do nej vpíšete,

zostane v srdciach Vašich najbližších a

budete si môcť povedať, že Váš život stál za to,

pretože ste ho žili pre ostatných.

 

Zoznam jubilantov v roku 2016, sú to :

 

60 rokov – rok narodenia 1956

1. Cirok Jozef

2. Černák Milan

3. Černáková Margita

4. Ing. Dávid Rudolf

5. Gahérová Jarmila

6. Hozl Ján

7. Jenisová Margita

8. Martinkovičová Anna

9. Matejov Ján

10. Matejová Helena

11. Matejová Ružena

12. Matejová Viera

13. Mihalíková Mária

14. Mikuš Igor

15. Mikušová Eleonóra

16. Pavkov Jozef

17. Škorec Viliam

18. Vaľková Margita

19. Žikavská Božena

 

 

70 rokov – rok narodenia 1946

1. Matejov Milan

2. Mihaľová Ľudmila

3. Pavčeková Mária

4. Žikavská Božena

 

 

80 rokov – rok narodenia 1936

1. Belianska Margita

2. Belicová Barbora

3. Mandičák Juraj

4. Pavková Mária


85 rokov – rok narodenia 1931

1. Belicová Antónia

2. Černáková Rozália

3. Dávidová Rozália

4. Husáková Magdaléna

5. Matejová Margita

6. Matejová Pavlína

7. Minárová Anna

8. Paulovičová Vlasta

9. Škulová Rozália

10. Zbonka Rudolf

 

90 rokov – rok narodenia 1926

1. Jenisová Rozália

2. Matejov Vendelín

3. Turčanová Školastika

4. Zbonková Ľudmila

 

 

93 rokov – rok narodenia 1923

1. Ing. Husák Ján

2. Zrastáková Paulína

 

95 rokov – rok narodenia 1921

1. Géciová Helena

Posledná úprava Štvrtok, 20 Október 2016 19:54