Základné údaje o ZO SZPB Skýcov Tlačiť
Napísal genpor.J.Husak   
Utorok, 11 Október 2011 07:22

 

ZO SZPB Skýcov má k dátumu 11. október 2011 spolu 47 členov, z toho 2 priamych účastníkov SNP gen. v.v. Ing. Jána Husáka a Cyrila Matejova. Žiaľ väčšia časť priamych účastníkov už zomrela.

Vekové zloženie členov je nasledovné :

do 60 rokov – 7 členov

do 70 rokov – 7 členov

do 80 rokov – 7 členov

do 80 rokov – 26 členov

ZO by s radosťou privítala nových členov, hlavne z radov mladšej generácie.

Posledná úprava Utorok, 11 Október 2011 07:36