Poďakovanie DV ZO Jednoty Coop Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Pondelok, 21 December 2009 14:18

     Dozorný výbor Základnej organizácie JEDNOTA COOP SD Skýcov

ďakuje zamestnancom - vedúcim predajní  i predavačom v hornej a

dolnej predajni potravín Jednoty Coop, za ich vykonanú prácu v roku

2009.

      Ďalej DV praje všetkým svojím členom príjemné prežitie Vianočných

sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku 2010.

 

Viliam Matejov, predseda ZO

za DV ZO Jednota Coop SD Skýcov