Hrob lásky opäť na scéne Tlačiť
Napísal Marián Miškov   
Utorok, 04 Február 2014 18:42

ds_hrusov
ds_hrusov ds_hrusov

V nedeľu 2.2.2014 uvideli skýcovskí divadelníci divadelnú hru Ferka Urbánka HROB LÁSKY. Hru, ktorou v roku 1995 súbor začínal svoje účinkovanie, uviedli ako svoju 20-tu premiéru. Ako v svojom príhovore uviedol vedúci súboru Ľubo Hosťovecký Hrobom lásky symbolicky priniesli toto kultúrne dedičstvo aj novej generácii, ktorá za dvadsať rokov vyrástla. Diváci na oboch predstaveniach ocenili potleskom, ba dokonca si herci užili i "standing ovation". Činnosť divadelného súboru vo svojich príhovoroch ocenili i starosta obce Skýcov Mgr.Tomáš Kolembus, poslanec NR SR a NSK Mgr. Marián Kéry ako i tajomník Okresnej rady Matice slovenskej v Zlatých Moravciach Mgr. Štefan Klečka, ktorý odovzdal vedúcemu DS pamätný list a pamätnú medailu - cenu Matice slovenskej. Divadelníci chcú aj touto cestou poďakovať svojim cteným divákom, vedeniu obce ako i všetkým ochotným ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a pomáhajú divadelnému súboru.

ĎAKUJEME VÁM!
Fotografie z predstavenie Hrob lásky si môžete pozrieť tu.
Členovia divadelného súboru Hrušov - spoločné fotografie.
.
A ešte PS: v rámci prebiehajúceho dvadsiateho roka činnosti DS pripravujeme:
- Smutnejší prehráva - október 2014
- Spieva celá dedina  - november 2014
Posledná úprava Utorok, 04 Február 2014 18:48