Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výbor ZU PS Obce Skýcov dňa 24.3.2022

Dátum: 01.04.2022
Autor: EWORKS.sk
Výbor ZU PS Obce Skýcov dňa 24.3.2022

Výbor združenia

Výbor Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo

Obce Skýcov oznamuje, že dňa 24. marca 2022 sa uskutočnilo

zasadnutie výboru ZU PS Skýcov a revízna komisia.

 


Program schôdze bol nasledovný :

1) Otvorenie

2) Správa o hospodárení za rok 2021

3) Správa o činnosti ZU PS Skýcov za rok 2021

4) Diskusia

5) Uznesenie

6) Záver

 

 

 

K bodu 1. Schôdzu výboru otvoril predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov, privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

 


K bodu 2. Ekonómka združenia p. Ľudmila Rajnohová predložila prítomným účtovné doklady a správu o hospodárení ZU PS obce Skýcov za rok 2021. Dokumenty skontrolovala revízna komisia – predsedkyňa Mgr. Helena Juríková a jej členovia p. Alžbeta Pavková a p. Dušan Lukáč, dozorná rada a výbor ju schválil.

 


K bodu 3. Správu o činnosti ZU PS obce Skýcov za rok 2021 podal p. Viliam Matejov, oboznámil prítomných o činnosti združenia, konštatoval, že úlohy vzhľadom na pandémiu boli podľa pokynov Okresného úradu v Nitra splnené iba čiastočne, výbor ju schválil.

 


K bodu 4. V diskusii hovorili prítomní členovia o práci združenia urbárnikov v roku 2021:

 

- Na žiadosť Obce Skýcov, zastúpenú starostom obce Mgr. Tomášom Kolembusom, sa prítomní po dohode rozhodli, že srdce „Puto lásky“ bude umiestnené na Vápennom vrchu pri rozhľadni a výbor ju schválil.

 

- Informácii o majetkovom vysporiadaní pozemku p. Mariána Pavkovho na Hlavnej ulici č. 198, ktorý o rozlohe 120 m2 je majetkom urbárskeho spoločenstva. Členovia výboru sa rozhodli riešiť ho nájmom na 10 rokov s ročným poplatkom 36,- Eur a výbor to schválil.

 

- Prítomní sa dohodli na písomnej výzve p. Jozefovi Gahérovi o odstránenie skládky odpadu na urbárskom pozemku za jeho domom do 30.6.2022 a výbor to schválil.

 


Bola zriadená elektronická schránka, ktorú spravuje ekonómka p. Ľudmila Rajnohová.

 

Výbor sa dohodol na vyplácaní podielov do konca roka 2022.

 

Výbor sa dohodol, že po uvoľnení opatrení z dôvodu pandémie COVID 19 sa pripraví aj Valné zhromaždenie Združenia urbárnikov pozemkové spoločenstvo obce Skýcov, v mesiacoch október - november 2022, o presnom termíne bude svojich členov včas informovať.

 


K bodu 5. Bolo prijaté uznesenie k prejednaným bodom programu schôdze výboru ZU PS obce Skýcov.

 


K bodu 6. Na záver predseda ZU PS obce Skýcov p. Viliam Matejov poďakoval prítomným členom výboru ZU, ako aj revíznej komisii za ich účasť na zasadnutí a rokovanie ukončil.

 

 

Viliam Matejov

predseda ZU PS Skýcov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.