Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ - 11.03.2022

Dátum: 07.03.2022
Autor: EWORKS.sk
Pozvánka na 28. zasadnutie OZ - 11.03.2022

Pozvánka 

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

 

P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 11. marca 2022 o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

4. Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021

5. Zrušenie vecného bremena v prospech Zs. distribučnej a.s.

6. Návrh na schválenie vecných bremien v prospech Zs. distribučnej a.s. na pozemkoch vo vlastníctve obce Skýcov

7. Žiadosť o zníženie, úľavu na dani za odvoz odpadu /Dušan Lukáč a Milan Bernát/

8. Ďalšia prevádza zberného miesta

9. Kultúrno-spoločenský program na leto

10. Informácie starostu obce

11. Záver

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.