Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 12.03.2020
Autor: EWORKS.sk
Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

V Bratislave, dňa 09. 03. 2020


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe


Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je
povinná počas celej doby karantény (14 dní):


a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:
horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa
rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových
alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania
spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo
prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.


Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať,
v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného
zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je
potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby.
Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť
neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky
okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať
informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu
k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa
cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto
informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku
verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie
RÚVZ v SR
RÚVZ Odbor/oddelenie epidemiológie
1 Banská Bystrica 0918 659 580
2 Bardejov 0917 121 946
3 Bratislava 0917 426 220
4 Čadca 0903 802 451
5 Dolný Kubín 0905 239 076
6 Dunajská Streda 0904 377 831
7 Galanta 0904 346 064
8 Humenné 0908 868 796
9 Komárno 0948 550 539
10 Košice 0918 389 842
11 Levice 0918 842 969
12 Liptovský Mikuláš 0911 236 988
13 Lučenec 0918 601 924
14 Martin 0911 514 878
15 Michalovce 0903 633 886
16 Nitra 0911 630 162
17 Nové Zámky 0903 464 532
18 Poprad 0911 635 260
19 Považská Bystrica 0911 727 930
20 Prešov 0911 908 823
21 Prievidza 0915 492 003
22 Rimavská Sobota 0918 542 763
23 Rožňava 0902 813 822
24 Senica 0907 169 312
25 Spišská Nová Ves 0911 639 010
26 Stará Ľubovňa 0902 197 145, 0910 440 662
27 Svidník 0911 614 378
28 Topoľčany 0948 118 005
29 Trebišov 0918 680 305
30 Trenčín 0911 989 821
31 Trnava 0905 903 053
32 Veľký Krtíš 0905 285 057
33 Vranov nad Topľou 0907 958 725
34 Zvolen 0905 475 854
35 Žiar nad Hronom 0911 214 488
36 Žilina 0910 762 243

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.