Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na delegovanie členov rady školy

Dátum: 22.09.2017
Autor: EWORKS.sk
Výzva na delegovanie členov rady školy

Výzva na delegovanie členov rady školy

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

 

Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej škole Skýcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov končí funkčné obdobie dňa 28.10.2017.

 

Obec Skýcov v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na delegovanie zástupcov inej právnickej osoby

alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

 

v školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Skýcov a majú záujem mať svojich zástupcov v rade školy, aby svoje návrhy zasielali na adresu:

 

Obec Skýcov

Školská 294

951 85 Skýcov

 

Meno, kontaktnú adresu, číslo telefónu, prípade e-mailovú adresu navrhovaného zástupcu očakávame v termíne do 22.10.2017 s určením školy pre ktorú je návrh zaslaný.

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.