Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Otázky a odpovede

Dátum: 04.01.2016
Autor: EWORKS.sk
Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Po prečítaní všetkých dotazníkov k novému Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skýcov na roky 2015 - 2020 (PHSR) som sa rozhodol reagovať na niektoré Vaše podnety.

 

Viac aktivít pre deti v MŠ a ZŠ - táto oblasť je plne v kompetencii materskej a základnej školy, obec môže dané inštitúcie len podporovať v ich tvorivosti.

 

Zamedziť prejazdu kamiónov cez obec – viete dobre, že v smere od Hradskej cez dedinu je zákaz kamiónovej dopravy. To, že túto značku vodiči nákladných aut nerešpektujú ja neviem ovplyvniť. Vykonávať dozor nad rešpektovaním tejto dopravnej značky vodičmi nákladných áut majú za úlohu príslušníci Policajného zboru. Policajný zbor bol z našej strany oficiálnou korešpondenciou upovedomený, aby pravidelne kontroloval dodržiavanie danej dopravnej značky. Túto situáciu by asi vyriešil len prípadný obchvat obce.

 

Rekonštrukcia futbalového areálu – z rezervy predsedu vlády sme v minulom roku žiadali peniaze na zateplenie a výmenu okien na kabínach. Bohužiaľ finančné prostriedky nám neboli pridelené.

 

Vybudovanie obecnej posilňovne – o tom rozmýšľam už roky, ale nemáme vhodnú budovu, kde by sa to dalo zrealizovať. Ak mi vie niekto poradiť vhodné miesto na zriadenie obecnej posilňovne , rád o tom podiskutujem.

 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií (ul. Mierová, ul. Konopniská a prepoj Družstevná – Partizánska cez tzv. obecnú záhradu) – o tom budem informovať v samostatnom článku.

 

Viac kultúrnych podujatí – táto pripomienka je podľa mňa veľmi subjektívna. Mladšia generácia tvrdí, že je málo akcií pre mladých a tá staršia, že je málo akcií pre starších. Všetkým nevyhoviete. Snažím sa, aby bol spoločenský život v našej obci rozmanitý a pestrý. Minulý rok som napr. do harmonogramu každoročne organizovaných obecných akcií pripojil znovu obnovené Vápenkárske dni, lebo to je naša história, na ktorú nesmieme zabúdať.

 

 

 

Častejšie kosiť cintorín – na to kladiem dôraz. Stretol som sa s vyjadreniami našich občanov, že si za túto službu platia. Treba si však uvedomiť, že cintorínsky poplatok nepokryje ani polovicu nákladov, ktoré máme počas celého roka na kosenie a správu cintorína. Napriek tomu cintorín kosíme minimálne 6-krát za rok. Vy to možno až tak nedoceňujete, ale stalo sa nám už neraz, že nás pochválili úplne cudzí ľudia, lebo to porovnávajú s kosením v iných obciach a to je pre nás potešiteľné.

 

Väčšia starostlivosť o životné prostredie – túto vec máte v prvom rade v rukách vy občania. Obec je v tomto smere sekundárna, lebo je len v polohe „čističa“. Prevencia sa dá robiť len v školách, lebo hlavne starší ľudia majú už svoje „vychodené chodníčky“, ktoré nechcú meniť. My zvýšime v tomto roku úroveň separovaného zberu, ale či budete viac separovať, to je vo Vašich rukách.

 

Žiacky spoj je príliš zavčasu – každý rok býva rokovanie so SAD Zlaté Moravce, v rámci ktorého je to možné riešiť. Nato je však potrebná iniciatíva z Vašej strany. Návrh zmien mi je potrebné predložiť, či už ústne, e-mailom alebo písomne, prípadne podpismi viacerých občanov, na základe čoho by som mohol iniciovať rokovanie na danú tému.

 

Detské ihrisko - už sme o tom s poslancami diskutovali. Pri multifunkčnom ihrisku to nedopadlo dobre, veľké deti nám to tam poškodili. Musíme nájsť vhodnejšie miesto.

 

Vytvorenie klubu pre mladých – ten by mohol byť v rámci obecnej posilňovne, ale opäť sme narazili na priestorový problém.

 

Starostova svadba – tá bude v sobotu J

 

Krajší vianočný stromček – po dohode s pánom farárom plánujeme v tomto roku Mikuláša na námestí. Predstava je taká, že by prišiel Mikuláš do kostola a odtiaľ by sa na voze s koňmi presunul na námestie, kde by rozsvietil vianočný stromček a rozdal deťom balíčky. Určite potom plánujeme investovať aj do novej výzdoby stromčeka.

 

Chodník od kostola na cintorín – nebránime sa tomu, všetko je však otázka peňazí a priorít.

 

Cukráreň, zmrzlina, kvetinárstvo, predajňa farby, laky, kúpalisko, kino, pekáreň, kaderníctvo, lekáreň – toto sú všetko oblasti v ktorých môže byť obec nápomocná, ale nie ich primárne budovať. Je však otázka, či by si dané predajne, alebo služby na seba vedeli zarobiť.

 

Telocvičňa – tento zámer dlhodobo presadzuje aj bývalý poslanec OZ Miroslav Jurík. Poviem to takto, zo školstva na ňu asi peniaze nedostaneme, vzhľadom na počet detí, z vlastných peňazí to tiež nevidím reálne. Avšak, ak by vyšla výzva z eurofondov, tam by sme neváhali ani sekundu. Pri našich stretnutiach s bývalým riaditeľom ZŠ Júliusom Kurucom sa ho vždy pýtam, prečo nedal postaviť telocvičňu. V tých dobách by nato podľa mňa stačila jedna žiadosť, no teraz musíme čakať na vhodnú výzvu a hlavne na pridelenie nenávratného finančného príspevku, bez ktorého vybudovanie telocvične nevieme zrealizovať. Myšlienka je to však dobrá.

 

Riešiť problém s túlavými psami, nie o tom len písať – ak by mi vedel ten človek, ktorý to napísal poradiť, ako to mám urobiť, tak si ho veľmi rád vypočujem. Ja napr. psa nemám, lebo nemám čas sa mu venovať. Spýtam sa inak. Načo majú ľudia psov, keď sa im nevenujú a nakoniec ich vyhodia za dedinou? Na túto otázku mi zatiaľ nikto nevedel odpovedať. Čo sa týka psov našich občanov. Minulý rok sme museli na komisii pristúpiť k pokute za psa, ktorého si jeho majiteľ nebol schopný zabezpečiť a opakovane ohrozoval občanov. Dokonca bola spísaná petícia občanov danej ulice. V budúcnosti bude komisia kvôli psovi zasadať maximálne raz, druhýkrát ju už ani nebudem zvolávať, rovno udelím pokutu 100 € a pri opakovanom probléme udelím maximálnu možnú pokutu vo výške 165 €. Už ma to prestalo baviť, riešiť túto vec dohovormi, ktoré nikam nevedú.

 

Rozširovanie separovaného zberu – v novom roku vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý rozširuje separovaný zber. Od júla 2016 sa bude musieť začať separovať viac komodít. O tom, ako to bude celé fungovať Vás budem informovať.

 

Obchvat obce – podľa reakcií v dotazníkoch je mi jasné, že je to jedna z Vašich priorít. Povedzme si rovno, že z vlastných peňazí to nevieme zrealizovať. Tento obchvat môže vybudovať len Nitriansky samosprávny kraj (NSK). My sme poslali minulý rok na NSK žiadosť o zaradenie projektu Obchvat obce Skýcov do investičných akcií NSK. Mimochodom obchvat obce je aj v územnom pláne obce Skýcov. O tejto problematike som hovoril aj s predsedom komisie dopravy na NSK Mariánom Kérym. Povedal, že to v blízkej dobe nevidí reálne. Ale toto nás nemôže zastaviť. Hneď na začiatku roka 2016 spustíme petíciu občanov za vybudovanie obchvatu obce Skýcov.  Len pripomínam, že obchvat obce presadzoval už bývalý starosta obce Štefan Gahér.

 

Robiť brigády v obci – priznám sa, že na danú pripomienku neviem ako reagovať, lebo pred pár rokmi sme robili brigádu na Vápeniciach. Prišlo tam asi 30 ľudí. O rok neskôr tam prišlo už len 10 ľudí, z toho polovica nezamestnaných. Robili sme brigádu na Lazoch, tam tiež prišlo asi 5 ľudí. Tak aký to má zmysel? Radšej kúpim nejaké špekáčiky a urobíme to s nezamestnanými. Tie doby, kedy boli akcie Z sú už dávno za nami.

 

Opatrovateľské služby – tam vidím priestor.  Na úrade však neevidujeme žiadne žiadosti zo strany občanov, ktorí  by mali záujem o danú službu. V prípade záujmu o túto službu by sa však museli nájsť ľudia, ktorých by obec mohla zamestnať, ako terénne sociálne pracovníčky na vykonávanie opatrovateľskej služby. Ak by mal niekto záujem sa takto zamestnať, nech sa mi prihlási na obecnom úrade. Asi je hlúposť, aby to vykonávali opatrovateľky z iných obcí. Následne by sme museli podať žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na poskytovanie tejto služby, keďže obec by sama túto službu bez dotácie zo štátu finančne neutiahla.

 

Plaváreň, alebo kúpalisko v lokalite Dolinky, vybudovať areál zjazdového lyžovania s vlekom – takéto niečo by mohol riešiť len súkromný investor.

 

Burina nad ihriskom, vedľa kabín – uvedomujem si aj ja, že tento problém treba riešiť. Dávam verejný prísľub, že do konca roka 2016 to tam nebude a od cesty postavíme nový plot.

 

Prechod pre chodcov pri dolnom obchode a na Hradskej – ten prechod sme na podnet pána Karola Kuttnera už riešili s dopravným inšpektorátom, ktorý ho zatiaľ nepovolil. Sú tam dve  podmienky, ktoré musia byť splnené. Prechod musí byť z chodníka na chodník a musí byť osvetlený. Čo sa týka Hradskej, tam by sme potrebovali vybudovať na hornej strane chodník a potom by nebol problém prechod pri autobusovej zástavke. Opäť je to otázka financií.

 

Vybudovanie salaša s chovom oviec, niečo ako Kostrín – toto tu chýba a myslím si, že na ľavej strane cesty na lúke za Vápenným vrchom by to bolo ideálne. Už len nájsť investora.

 

Rozšírenie kultúrneho domu o kuchyňu – teraz sme podali projekt na zateplenie kultúrneho domu. Do budúcnosti o tom môžeme diskutovať.

 

Riešiť parkovanie na miestnych komunikáciách – vidím, že aj vy to pociťujete ako veľký problém. Momentálne nemáme oporu v zákone. Podľa mojich informácií chystá ministerstvo dopravy zákon o parkovaní na miestnych komunikáciách. Začína to byť už globálny problém. Neviem, či ste zachytili koľko o tom bolo diskusií nedávno v Petržalke, kde chceli spoplatniť parkovanie. Ja stále verím na zdravý sedliacky rozum a jediné čo od Vás chcem je to, aby ste parkovali na svojich mostoch, alebo vo svojich dvoroch, mimo asfaltovej plochy. Naše cesty sú veľmi úzke a keď sa z oboch strán postavia autá 50 cm na asfalt nie je kadiaľ prejsť. Obrovské problémy nám to robí pri zimnej údržbe a vývoze komunálneho odpadu. Obom odhŕňačom snehu som dal príkaz, že keď nebudú vedieť kvôli zaparkovaným autám prejsť medzi ne, nech to obídu a neodhrnú, lebo inak sa to nedá vyriešiť. Len ľudia sami urobia na dotyčných verejný tlak, aby tam neparkovali. Nalejme si čistého vína. Celý problém je v lenivosti ľudí, lebo skoro všetci majú pri dome priestor na parkovanie, resp. garáž. Ale načo tam budem dávať auto, keď ho ráno naštartujem a môžem vyraziť.

 

Chýba lekár – toto je veľmi dôležitá otázka. Budeme sa ňou zaoberať na zastupiteľstve.

 

Bankomat – aby k nám niektorá banka zaviedla bankomat potrebuje obraty, aby to bolo pre ňu rentabilné /návratné/ a tie by tu nedosiahla, takže ten asi nebude.

 

Viem, že som Vás mojimi odpoveďami neuspokojil, ale čo sa bude dať budeme riešiť. Znie to ako otrepaná fráza, ale bohužiaľ, všetko je otázka peňazí. V každom roku chceme riešiť minimálne päť priorít, ale reálne máme na dve, tak musíme variť takú polievku, na akú máme.

 

Ďakujem za prečítanie Tomáš.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.