Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o dotáciách na stravu

SÚBOR
Dátum: 21.07.2022
Autor: Obec Skýcov
Oznam o dotáciách na stravu

Oznam o dotáciach na stravu

Obec Skýcov ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ v obci  oznamuje  rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, že aj v  školskom roku 2022/2023 budú platiť zmeny v poskytovaní dotácií na stravu, ktoré nadobúdajú účinnosť 01. 07. 2022.  Dotácia vo výške 1,30 €  môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch:

  • Dotácia sa poskytuje na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo  ZŠ a žije v spoločnej domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňové zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (deti bez daňového bonusu), 

V nadväznosti na uvedené od 01. 07. 2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácii na stravu sú teda dve kategórie detí:

  • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak si rodičia tejto vekovej kategórie detí uplatnia daňový bonus, na ktorý majú nárok (v sume 70 € mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší, ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

Zmena je od 01. 07. 2022 v prípade detí  v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01. 07. 2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus

  • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 € mesačne ).

V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19. 10. 2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01. 07. 2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

Termín na predloženie vyššie uvedeného čestného vyhlásenia na školský rok 2022/2023 je do 5. augusta 2022 na sekretariáte obecného úradu v Skýcove.

 

V prípade nejasnosti volajte na číslo 037/6346216, alebo emailom obecskycov@gmail.com.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čestné vyhlásenie od 01_07_2022 Veľkosť: 23 kB Formát: docx Dátum: 21.7.2022
Čestné vyhlásenie od 01_07_2022 Veľkosť: 188.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.7.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.