Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 29.09.2022
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na 32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v utorok dňa 4. októbra 2022 o 18.00 hod. 

vo veľkej  zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
  4. Konsolidovaná výročná správa Obce Skýcov za rok 2021 (spojená individuálna aj konsolidovaná)
  5. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Skýcov
  6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí Skýcov ako súčasti ZŠ Skýcov
  7. Návrh VZN č. 3/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni ako súčasti MŠ Skýcov
  8. Zámer zámeny pozemku – A.Šedivý
  9. Informácie starostu obce
  10. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.