Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

Dátum: 21.11.2022
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie obecného zastupiteľstva

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov

 

P O Z V Á N K A

  

     V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

 ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať v piatok dňa 25. novembra 2022 o 18.00 hod. 

 

 vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 

 1. Úvod :
  1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predkladá predseda MVK Ing. M. Matejová
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
  6. Vystúpenie starostu obce
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
 3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 4. Overenie zloženia sľubu starostu obce a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
 5. Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov
 6. Určenie zástupcu starostu obce
 7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a  viesť zasadnutia OZ v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
 8. Schválenie poslancov OZ, ktorí budú poverení vykonávať funkciu sobášiaceho v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 11. Voľné návrhy
 12. Návrh uznesení
 13. Záver

 

                                                                                                           Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                                          starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.