Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 13.06.2023
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 16. júna 2023 o 18.00 hod. 

  vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2022
 5. Úprava rozpočtu obce na rok 2023
 6. Návrh VZN č. 2/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov
 7. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov (L.A.M.A. GROUP s.r.o.)
 8. Žiadosť ZŠ Skýcov o zakúpenie interiérového vybavenia 1. ročníka
 9. Kronika Obce Skýcov za rok 2022
 10. Schválená dotácia z Ministerstva obrany SR na reštaurovanie pomníka SNP
 11. Problematika požívania alkoholických nápojov na námestí obce
 12. Informácie starostu obce
 13. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.