Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Finančný stav obce k 30. 06. 2023

Dátum: 13.07.2023
Autor: Obec Skýcov
Finančný stav obce k 30. 06. 2023

Finančný stav obce k 30. 06. 2023

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok k 30.06.2023 činí výšku 115 672,77 €. 

Okrem toho má obec schválený kontokorentný úver vo výške 100 000,- €, pričom k 30.06.2023 bol zostatok tohto úveru vo výške 27 521,77 € a je čerpaný formou debetného zostatku na účte.

Obec prijala v roku 2021 úver na investičné akcie vo výške 20 000,- € a jeho zostatok k 30.06.2023 je 3 340,- €.

Návratná finančná výpomoc poskytnutá z Ministerstva financií SR predstavuje k 30.06.2023 sumu 17 364,- € a táto bude splácaná v rovnomerných splátkach v rokoch 2024 – 2027.

 

Stav na bankových účtoch k 30. 06. 2023

 

Bežný účet OcÚ                                                   61 502,15 €

Rezervný účet                                                       4 332,66 €

Dotačný účet                                                         1 749,50 €

Školská jedáleň                                                    7 282,44 €

Sociálny fond                                                         1 364,24 €

Účet pre projekty                                                      30,00 €

Účet bytovka 6 BJ                                                 7 186,66 €

Účet fondu opráv bytovka 6 BJ                      10 389,82 €

                                                                          ––––––––––––––-

SPOLU:                                                           93 837,47 €

 

Zostatky v pokladniach k 30. 06. 2023

 

Pokladňa OcÚ:                                                        662,98 €

Pokladňa MŠ:                                                              0,00 €

Pokladňa ŠJ:                                                                0,00 €

                                                                                  __________

SPOLU:                                                                662,98 €

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.