Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 05.09.2023
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v piatok dňa 08. septembra 2023 o 18.00 hod. 

  v kancelárii starostu obce.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
  4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – programové obdobie 2023 – 2027
  5. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
  6. Návrh na zriadenie komisie výstavby, územného plánovania, bytov a verejnoprospešných služieb pri OZ
  7. Starosta informuje
  8. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.