Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 06.10.2023
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 11. októbra 2023 o 18.00 hod. 

  vo veľkej zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
  4. Vyhodnotenie zámeru Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
  5. Návrh výšky nájomného pre bytový dom 7 b.j. Skýcov
  6. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rozvoj infraštruktúry pre vzdelávanie v ZŠ Skýcov.“
  7. Konsolidovaná výročná správa obce Skýcov za rok 2022 (spojená individuálna a konsolidovaná)
  8. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov pre ZŠ Skýcov
  9. Starosta informuje
  10. Záver

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.