Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 23.04.2024
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

vo štvrtok dňa 25. apríla 2024 o 18.00 hod. 

  v kultúrnom dome.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Návrh VZN o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových zvierat
 5. Stropný systém sadrokartón aj s maľovaním v budove OcÚ
 6. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
 7. Zámer Obce Skýcov zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce
 8. Nájomná zmluva so Združením urbárnikov pozemkového spoločenstva Skýcov na projekt Cyklistická komunikácia a chodník Skýcov
 9. Pridelenie voľného nájomného bytu
 10. Žiadosť o odpredaj časti pozemku par. č. 360/1 /K.Lukáč/
 11. Kronika obce Skýcov za rok 2023
 12. Starosta informuje
 13. Záver

 

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.