Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Dátum: 21.05.2024
Autor: Obec Skýcov
Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove

V súlade s § 13, odst . 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku OZ Skýcov, zvolávam

 

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

vo štvrtok dňa 23. mája 2024 o 18.00 hod. 

  vo veľkej zasadačke obecného úradu.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
  4. VZN o držaní psov, chove hospodárskych a úžitkových zvierat
  5. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
  6. Zámena nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
  7. Záverečný účet obce Skýcov za rok 2023
  8. Návrh rozpočtu obce Skýcov za roky 2024-2026
  9. Starosta informuje
  10. Záver

 

 

                                                                                               Mgr. Tomáš  Kolembus

                                                                                              starosta obce Skýcov v.r.