Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Finančný stav obce k 30. 06. 2024

Dátum: 08.07.2024
Autor: Obec Skýcov
Finančný stav obce k 30. 06. 2024

Finančný stav obce k 30. 06. 2024

Obec má úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na výstavbu bytovky 6 BJ a jeho zostatok k 30.06.2024 činí výšku 110 756,31 €. 

Ďalší úver zo štátneho fondu rozvoja bývania bol použitý na kúpu bytovky 7 BJ a jeho zostatok k 30.06.2024 činí výšku 257 451,82 €.

Okrem toho má obec ešte úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na vybavenosť k bytovke 7 BJ a jeho zostatok k 30.06.2024 činí výšku 45 385,95 €.

Okrem toho má obec schválený kontokorentný úver vo výške 100 000,- €, pričom k 30.06.2024 bol zostatok tohto úveru vo výške 61 521,77 € a je čerpaný formou debetného zostatku na účte.

 

Stav na bankových účtoch k 30. 06. 2024

 

Bežný účet OcÚ                                                  27 746,07 €

Rezervný účet                                                      46 441,41 €

Dotačný účet                                                         9 182,39 €

Školská jedáleň                                                     11 971,32 €

Sociálny fond                                                         1 268,69 €

Účet pre projekty                                                      30,00 €

Účet bytovka 6 BJ                                                 7 151,40 €

Účet fondu opráv bytovka 6 BJ                       11 728,23 €

Účet bytovka 7 BJ                                               14 577,95 €

Účet fondu opráv bytovka 7 BJ                         3 831,90 €

                                                                          ––––––––––––––-

SPOLU:                                                          133 929,36 €

 

Zostatky v pokladniach k 30. 06. 2024

 

Pokladňa OcÚ:                                                      1 233,32 €

Pokladňa MŠ:                                                              0,00 €

Pokladňa ŠJ:                                                                0,00 €

                                                                                  __________

SPOLU:                                                              1 233,32 €