Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prehlásenie o prístupnosti

EWORKS.sk s.r.o. (prevádzkovateľ projektu "Moderné Obce") má záujem zabezpečiť prístupnosť každého webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Správa obsahu webového sídla je ale v kompetencii obce / mesta, preto nie je zo strany technického prevádzkovateľa možné zabezpečiť 100% súľad obsahu so zákonom.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Webová stránka je prispôsobená štandardu Blind Friendly Web.

Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

  • Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu
  • Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov
  • Stránka používa bez-tabuľkový layout
  • Stránka nepoužíva klikatené mapy
  • Farby pozadia a popredia sú dostatočne kontrastné, tak by vždy získali hodnotenie AAA
  • Elementy ktoré obsahujú text štandardnej veľkosti, zároveň neobsahujú pozadie ktoré byznižovalo ich kontrast
  • Kód stránky sa v rámci možností snaží čo najviac priblížiť štandardu HTML 5.
  • Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu
  • Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde
  • Formulárové prvky majú výstižný názov

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.1.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Ak máte hocijaké otázky alebo pripomienky k prístupnosti webového sídla, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@moderneobce.sk