Úvod Dokumenty, vyhlášky Rozpočet obce Rozpočet obce Skýcov na rok 2008
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 10 °C a najvyššie denné teploty 18 až 20 °C. Zajtra malá oblačnosť, ranné minimá 12 až 10 °C a denné maximá 16 až 18 °C.

Rozpočet obce Skýcov na rok 2008 PDF Tlačiť E-mail
Streda, 09 Apríl 2008 19:15

V nasledujúcich tabuľkách su uvedené predpokladané príjmy a výdavky obce Skýcov na rok 2008.

 

Bežné prijmy

2008

Daňové príjmy

1 072 000

41

121 001

Daň z pozemkov

250 000

41

121 002

Daň o stavieb

400 000

41

121 003

Daň z bytov

1 000

41

133 001

Daň za psa

25 000

41

133 006

Daň za ubytovanie

8 000

41

133 012

Daň za užívanie verejného priestranstva

38 000

41

133 013

Poplatok komun. odpad a drob. stav.odpad

350 000


Nedaňové príjmy

899 000

41

212 002

Z prenajatých pozemkov

3 000

41

212 003

Z prenajatých budov

480 000

41

221 004

Správne poplatky

120 000

41

222 003

Pokuty

2 000

41

223 001-1

Za Dom smútku

5 000

41

223 001-2

Za stočné, vodné

5 000

41

223 001-3

Za odpadové nádoby, separovaný zber

33 000

41

223 001-4

Za relácie v MR

10 000

41

223 001-5

Cinorínsky poplatok

15 000

41

223 001-6

Za kopírovanie

1 000

41

223 001-7

Členské za knižnicu

2 000

41

223 001-8

Telefón

7 000

41

223 002

Školné MŠ

15 000

41

223 003-1

Za starvné – réžia

25 000

41

223 003-2

Úroky

100 000

41

242

Z dobropisov

1 000

41

292 012

Sponzorské

5 000

41

292 012-1

Refundácie

10 000


Dotácie

9 812 000

41

111 003

Decntralizáčná dotácia – DÚ

5 584 000

111

312 001-1

Dotácia na ZŠ

3 938 000

111

312 001-2

Dotácia na stravné HN

60 000

111

312 001-3

Dotácia na motivačný príspevok HN

40 000

111

312 001-4

Dotácia na školské potreby HN

12 000

111

312 001-5

Dotácia na matriku

47 000

111

312 001-6

Dotácia na vzdelávacie poukazy

70 000

111

312 001-7

Dotácia na CO

1 000

1162

312 001

Dotácia na aktivačnú činnosť

50 000

111

312 001-8

Dotácia na register obyvateľov

10 000Príjmy spolu

11 783 000
Bežné výdavky

2008

Obec 01116

2 230 000

41

611

Tarifný plat

1 100 000

41

612

Príplatky

40 000

41

621

Positné do VšZP

88 000

41

622

Poistné do SZP

22 000

41

625 001

Nemocenské poistenie

16 000

41

625 002

Starobné poistenie

154 000

41

625 003

Úrazové poistenie

9 000

41

625 004

Invalidné poistenie

18 000

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

9 000

41

625 007

Rezervný fond solidarity

52 000

41

627

Doplnkové dôchodkové poistenie

34 000

41

631 001

Cestovné

6 000

41

632 001-1

Eletrina OcÚ

46 000

41

632 001-2

Plyn OcÚ

35 000

41

632 002

Vodné, stočné OcÚ

3 000

41

632 003-1

Telefón

75 000

41

632 003-2

Poštovné

20 000

41

633 001

Interiérové vybavenie

15 000

41

633 002

Výpočtová technika

12 000

41

633 006-1

Čistiace postriedky

3 000

41

633 006-2

Kancelárske potreby a materiál

32 000

41

633 009

Knihy, časopisy, noviny

20 000

41

633 016

Reprezentačné

25 000

41

634 001

Palivo, mazivá, oleje

35 000

41

634 002

Servia a údržba auta

10 000

41

634 003

Poistenie auta

13 000

41

634 005

Karty, známky, poplatky

1 000

41

635 002

Údržba výpočtovej techniky

10 000

41

635 004

Údržba strojov

10 000

41

637 001

Školenia, kurzy

12 000

41

637 004

Fotoslužby

3 000

41

637 005

Geometrické plány, právnické služby

10 000

41

637 012

Poplatky ochran..autor.zväzu

1 000

41

637 014

Stravovanie

60 000

41

637 016

Prídel do socialneho fondu

6 000

41

637 023

Kolkové známky

1 000

41

637 026

Odmeny ZPOZ, poslanci

35 000

41

637 027

Odmeny na dohody

40 000

41

641 006

Transfer rozpočtov. organiz.

10 000

41

642 006

Členské príspevky

20 000

111

637 027

Odmena CO

1 000

41

 

ÚPD

100 000

41

 

LEADER

5 000

41

 

ROEP

13 000


Register obyvateľov 01116

10 000

111

611-1

Tarifný plat

5 000

111

621-1

Positné do VšZP

1 000

111

625 002-1

Starobné poistenie

1 000

111

632 003-3

Poštovné

1 000

111

633 006-1

Všeobecný materiál

2 000


Finančná a rozpočtová oblasť 0112

75 000

41

637 005

Auditor

26 000

41

637 012

Poplatky banke

9 000

41

651 002

Splácanie úrokov

40 000


Požiarna ochrana 0320

18 000

41

632 002

Vodné, stočné PZ

3 000

41

 

Všeobecné služby

15 000


Aktivačná činnosť 0412

116 000

41

611

Tarifný plat

61 000

41

614

Odmeny

5 000

41

621

Poistné do VšZP

7 000

41

625 001

Nemocenské poistenie

1 000

41

625 002

Starobné poistenie

8 000

41

625 003

Úrazové poistenie

1 000

41

625 004

Invalidné poistenie

2 000

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1 000

41

625 007

Rezervný fond solidarity

3 000

41

633 006

Všeobecný materiál

20 000

41

633 010

Pracovný odev a obuv

5 000

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

2 000

Aktivačná činnosť – ÚPSVR

50 000

1162

611

Tarifný plat

40 000

1162

621

Poistné do VšZP

2 000

1162

625 001

Nemocenské poistenie

1 000

1162

625 002

Starobné poistenie

2 000

1162

625 003

Úrazové poistenie

1 000

1162

625 004

Invalidné poistenie

1 000

1162

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1 000

1162

625 007

Rezervný fond solidarity

1 000

1162

637 015

Poistné

1 000


Komunikácie 0460

100 000

41

625 003

Úrazové poistenie

1 000

41

635 006

Údržba miestnych komunikácii

99 000


Nakladanie s odpadmi 0510

552 000

41

633 004

Nákup smetných nádob

25 000

41

633 006

Všeobecný materiál

2 000

41

637 004

Vývoz komunálneho odpadu

490 000

41

637 004-1

Vývoz separovaného odpadu

35 000


Ochrana prírody a krajiny 0540

21 000

41

634 001

Palivo do kosačky a traktora

20 000

41

635 006

Údržba cintorína

1 000


Verejné osvetlenie 0640

225 000

41

632 001

Elektrická emergia

185 000

41

635 006

Údrba VO

40 000


Rekreačné a športové služby 0810

250 000

41

633 016

Reprezentačné

50 000

41

633 016

Akcia 710. výročie obce

50 000


 

Príspevky organizáciám

150 000


Klubové a špec.kult.zariadenia 08203

50 000

41

635 006

Údržba MR

50 000


Knižnica 08205

9 000

41

625 003

Úrazové poistenie

1 000

41

637 027

Odmeny knihovníčke

8 000


Ostatné kultúrne služby 08209

36 000

41

625 003

Úrazové poistenie

1 000

41

632 001-1

Eletrina KD

5 000

41

632 001-2

Plyn KD

15 000

41

632 002

Vodné, stočné KD

2 000

41

633 006

Kvety, vence

2 000

41

637 002

Mikuláš

1 000

41

637 027

Odmeny na dohody

10 000


Náboženské služby 0840

14 000

41

632 001

Elektrina DS

9 000

41

632 002

Vodné, stočné DS

5 000


Materská škola 0911

812 000

41

611

Tarifný plat

510 000

41

612

Príplatky

9 000

41

621

Poistné do VšZP

51 000

41

625 001

Nemocenské poistenie

8 000

41

625 002

Starobné poistenie

72 000

41

625 003

Úrazové poistenie

4 000

41

625 004

Invalidné poistenie

16 000

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

6 000

41

625 007

Rezervný fond solidarity

25 000

41

627

Doplnkové dôchodkové poistenie

16 000

41

632 001-1

Elektrina

30 000

41

632 001-2

Plyn

35 000

41

632 002

Vodné, stočné

4 000

41

632 003

Telefón

7 000

41

633 006

Všeobecný materiál

15 000

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

4 000


Základná škola 0912

11 000

41

632 001

Drevo

10 000

41

633 009

Knihy pre prvákov

1 000


Školská jedáleň 09601

508 000

41

611

Tarifný plat

290 000

41

621

Poistné do VšZP

29 000

41

625 001

Nemocenské poistenie

4 000

41

625 002

Starobné poistenie

41 000

41

625 003

Úrazové poistenie

3 000

41

625 004

Invalidné poistenie

9 000

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

3 000

41

625 007

Rezervný fond solidarity

14 000

41

627

Doplnkové dôchodkové poistenie

10 000

41

632 001-1

Elektrina

30 000

41

632 001-2

Plyn

35 000

41

632 002

Vodné stočné

4 000

41

632 003

Telefón

7 000

41

632 003-1

Poštovné

4 000

41

633 006

Všeobecný materiál

15 000

41

633 010

Pracovný odev, obuv

3 000

41

635 006

Údržba

2 000

41

637 012

Poplatky banke

2 000

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

3 000


Staroba 1020

10 000

41

642 026-1

Životné jubileá

10 000


Rodina a deti 1040

11 000

41

642 014

Príspevok pri narodení dtí

6 000

41

642 026

Pomoc sociálne slabším rodinám

5 000


Pomoc občanom v hmotnej núdzi 1070

60 000

111

637 014

Stravovanie detí v HN

60 000


Matrika 01116

47 000

111

611

Tarifný plat

26 000

111

621

Poistné do VšZP

3 000

111

625 001

Nemocenské poistenie

1 000

111

625 002

Starobné poistenie

4 000

111

625 003

Úrazové poistenie

1 000

111

625 004

Invalidné poistenie

1 000

111

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1 000

111

625 007

Rezervný fond solidarity

1 000

111

631 001

Cestovné

1 000

111

632 003-1

Telefón

2 000

111

632 003-2

Poštovné

1 000

111

633 006

Kancelárske potreby

3 000

111

637 001

školenia

2 000


Kapitálové výdavky

2 393 000

41

 

Pohrebisko

1 743 000

41

 

Dopravné značenie

400 000

41

 

Informačný systém

200 000

41

 

Separovaný zber

50 000


Finančné operácie

Finančná a rozpočtová oblasť 0112

115 000

41

821 005

Splácanie úveru

115 000


Prevody do ZŠ

4 060 000


 

Dotácie na prenesené kompetencie

3 938 000


 

Dotácie motivačný príspevok

40 000


 

Dotácie na školské potreby

12 000


 

Vzdelávacie poukazy

70 000


Výdavky spolu

11 783 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 26 Február 2009 16:19
 
Copyright © 2022 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
Streľba
Image Detail