Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Demografia

V súčasnosti je v obci 402 domov. Nebolo tomu tak vždy, dôvodom je ako už bolo vyššie spomenuté vypálenie obce v roku 1945, kedy zostalo v obci len 6 domov. Začiatkom 70. rokoch sa preto začalo s mohutnou výstavbou domov a  v  rozmedzí rokov 1945 – 1950 sa v obci Skýcov postavilo až  200 – 250 domov. Skýcov je známy ako obec s červenými strechami (výstavba nových domov po II. svetovej vojne).

 

Tabuľka číslo 1.

Vývoj počtu obyvateľov

Rok sčítania

Počet obyvateľov

Rok sčítania

Počet obyvateľov

1986

651

1940

1040

1880

750

1950

1083

1890

833

1961

1303

1900

818

1970

1349

1910

873

1980

1256

1921

938

1991

1071

1930

955

2001

1057

Zdroj : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001 a údaje OcÚ Skýcov

 

Tabuľka číslo 2.

Prirodzený pohyb obyvateľstva v jednotlivých rokoch

Rok

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Počer obyvateľov

1071

1087

1091

1095

1097

1084

Živonarodení

18

15

15

18

12

13

Zomrelí

11

12

16

8

18

15

Pr. Prírastok

7

3

- 1

10

- 6

- 2

 

 

Prirodzený pohyb obyvateľstva v jednotlivých rokoch

Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počer obyvateľov

1080

1071

1065

1060

1057

1047

Živonarodení

9

12

9

11

11

8

Zomrelí

15

16

12

15

12

8

Pr. Prírastok

- 6

- 4

- 3

- 4

- 1

0

 

Prirodzený pohyb obyvateľstva v jednotlivých rokoch

Rok

2003

2004

2005

2006

Počer obyvateľov

1050

1047

1030

1031

Živonarodení

6

5

10

6

Zomrelí

16

12

15

12

Pr. Prírastok

- 10

- 7

- 5

- 6

 

Zdroj : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001 a údaje OcÚ Skýcov

 

V tabuľke č. 2 sú údaje o počte obyvateľov, živonarodených, zomrelých a prirodzenom príprastu v rokoch 1991 až 2006. Údaje do roku 2001 sú zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001 a údaje od roku 2002 do roku 2006 sú z Obecného úradu Skýcov. Z tabuľky je zrejmé, že počet obyvateľov klesá. Ak sa v najbližších rokoch nepodarí starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu vytvoriť lepšie podmienky pre mladé rodiny (stavebné pozemky, možnosť kultúrneho a športového vyžitia pre mladých) odliv mladých rodín z obce bude narastať a obec bude vymierať. Stane sa len zaujímavou lokalitou pre chatárov na víkendy.

 

 

Tabuľka číslo 3.

Základné údaje o obyvateľstve

Trvale bývajúce obyvateľstvo

 

spolu

 

muži

 

ženy

Podiel žien trvale bývajúceho

obyvateľstva  (v %)

1057

515

542

51,28

 

Základné údaje o obyvateľstve

Ekonomicky aktívne osoby

 

spolu

 

muži

 

ženy

Podiel ekonomicky aktívnych z trvale

bývajúceho obyvateľstva (v %)

505

282

223

48,72

 

Zdroj : Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

V tabuľke 3. sú údaje o zložení obyvateľstva v roku 2001  , kde 51,28 % obyvateľov obce tvoria ženy a 48,72 % muži. Z trvale bývajúcich obyvateľov obce je 48,72 % ekonomicky aktívnych.)