Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty

„MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov, úprava areálu MŠ a nákup vybavenia pre MŠ"

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie realizuje obec Skýcov projekt s názvom: „MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov, úprava areálu MŠ a nákup vybavenia pre MŠ".

Hlavný cieľ projektu:  Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Skýcov a prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.

Výsledkom projektu má byť rekonštrukcia priestorov, ktorá smeruje k rozšíreniu kapacity MŠ, úprava areálu MŠ, ako aj obstaranie vybavenia interiéru MŠ. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú deti v predškolskom veku. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je výška nenávratného finančného príspevku 106 726,25 €.Rekonštrukcia_MŠ

 

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/

hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk

hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk