Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2023

Dátum: 09.01.2024
Autor: Obec Skýcov
Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2023

Štatistika za matriku a register obyvateľov obce Skýcov za rok 2023

Ku dňu 01.01. 2023 bol počet obyvateľov 929.

 

+ 28  obyvateľov (13 prihlásených občanov a 15 narodených detí)

–  22 obyvateľov (10 odhlásených občanov a 12 zomrelých občanov)

 

Ku dňu 01.01.2024 je počet obyvateľov obce Skýcov 935.

 

V roku 2023 :

  • sa k trvalému pobytu v obci prihlásilo 13 občanov
  • v obci sa narodilo 15 detí (4 dievčatá a 11 chlapcov)
  • v obci zomrelo 12 občanov (4 ženy a 8 mužov)
  • z obce sa z trvalého pobytu odhlásilo 10 občanov

 

Do knihy manželstiev Matričného úradu Skýcov

boli zapísané  3 uzavretia manželstva :

           ( boli 2 civilné sobáše a 1 cirkevný sobáš v našej obci )

 

Okrem nich bolo mimo našej matriky uzavretých 7 manželstiev  našich občanov.

Spolu počet sobášov bol 10.

 

K 1. januáru 2024 je počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Skýcov spolu 935.

 

do 15 rokov je 132  detí   (81 chlapcov a 51 dievčat)

a nad 15 rokov je 803 obyvateľov  (397 mužov a 406 žien)

 

spolu počet obyvateľov je 935

(478 mužov t.j. 51 % a 457 žien t.j. 49 %).

 

Počet dôchodcov je 220

 

Najstaršia občianka je narodená v roku 1923

Najstarší občan je narodený v roku 1926

 

Priemerný vek obyvateľov obce Skýcov je 43 rokov

 

Ku dňu 01.01.2023 bol počet obyvateľov s prechodným pobytom 39.

  • v roku 2023 sa k prechodnému pobytu v obci prihlásilo 6 občanov a odhlásili sa 2 občania.

 

K 1. januáru 2024 je počet obyvateľov s prechodným pobytom v obci Skýcov spolu 43.