Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o reze drevín v ochrannom pásme vzdušných elektrických vedení

GALÉRIA
Dátum: 05.03.2024
Autor: Obec Skýcov
Oznámenie o reze drevín v ochrannom pásme vzdušných elektrických vedení

Oznámenie o reze drevín v ochrannom pásme vzdušných elektrických vedení.

Oznamujeme Vám, že Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykoná v období 18. marec 2024 – 19. apríl 2024 rez drevín nachádzajúcich sa v ochrannom pásme vzdušných elektrických vedení, v rámci pravidelnej údržby z dôvodu zachovania bezpečnej a bezporuchovej prevádzky nakoľko súčasný stav odporuje požiadavkám zákona č. 251/2012 o energetike, konkrétne ust. § 43 ods. 4 písm. b) a c) a ods.5 v nasledovných lokalitách:

 

Okres: Zlaté Moravce

Katastrálne územie: Skýcov (855901)

Parcelné čísla: C-KN 1572, 1563/4, 1563/1, 1342, 1214/13, 720, 1563/2, 1550/1, 1353/2, 5001, 1280, 1564/3, 1214/36, 1340, 633/1, 638/1, 1715/6, 7714, 1593, 1307/2, 1307/1, 1307/3, 1306/2, 637/2, 5039, 1306/1, 1715/1, 637/1, 1564/2, 1411, 1391, 1563/3, 1590, 1370/1, 1307/4, 1214/17, 1415/1, 2749, 145/2, 141/4, 141/13, 308/10, 1572, 1563/4, 5043, 1563/1, 5021, 1214/13, 145/4, 142/1, 141/12, 569/1, 569/2, 580, 626/1, 625, 633/2, 1563/2, 1398/2, 5042, 5005, 5027, 141/2, 140/7, 141/11, 141/15, 565, 5041, 1353/2, 5001, 1280, 637/4, 305/5, 141/16, 140/5, 141/7, 603/2, 615, 626/2, 612/2, 796/1, 1397/1, 5000, 1214/36, 1715/6, 7714, 142/3, 141/10, 538/2, 538/1, 564, 575/1, 631/2, 1565/1, 1565/5, 5040, 1398/1, 5004, 1396/2, 1307/1, 1306/2, 637/2, 638/3, 141/3, 140/1, 140/6, 539/1, 539/2, 547/2, 594, 5003, 5014, 5039, 1306/1, 1715/1, 140/4, 547/1, 631/3, 308/2, 1397/2, 638/2, 637/1, 1715/3, 140/3, 140/9, 141/8, 1587, 1411, 1391, 5002, 1563/3, 1590, 1370/1, 1307/4, 5026, 637/3

 

V zmysle práv a povinností vyplývajúcich z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike Vám zároveň oznamujeme, že z dôvodu realizácie uvedenej činnosti budeme vstupovať na pozemky vo vybraných lokalitách katastrálneho územia obce Skýcov.

 

Oznámenie podávame v nadväznosti na výzvu, ktorú Vám adresovala Západoslovenská distribučná a. s., Správa energetických zariadení Stred a zároveň Vás žiadame o vyvesenie oznámenia spôsobom miestne obvyklým resp. na úradnej tabuli obce po dobu 30 dní od doručenia. Zverejnenie oznámenia požadujeme v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. v platnom znení, nakoľko konáme vo verejnom záujme.

 

Prílohy:

Mapové podklady s vyznačením osi elektrického vedenia a ochranného pásma.

 

S pozdravom

                                                                                    Robert Toman  

                                                               koordinátor starostlivosti o prieseky

 

V Nitre dňa 27.2.2024