Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO SZPB Skýcov

Základné údaje o ZO SZPB Skýcov

ZO SZPB Skýcov má k dátumu 11. október 2011 spolu 47 členov, z toho 2 priamych účastníkov SNP gen. v.v. Ing. Jána Husáka a Cyrila Matejova. Žiaľ väčšia časť priamych účastníkov už zomrela.

Vekové zloženie členov je nasledovné :

do 60 rokov – 7 členov

do 70 rokov – 7 členov

do 80 rokov – 7 členov

do 80 rokov – 26 členov

ZO by s radosťou privítala nových členov, hlavne z radov mladšej generácie.

 

 

 

Členská schôdza ZO SZPB Skýcov 8.10.2011

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

S k ý c o v.

 

 

Predseda : Generálporučík v.v. Ing. Ján Husák

88 ročný, priamy účastník SNP,

príslušník 1. Čsl. Armády na Slovensku,

partizán, čestný predseda SZPB,

člen predsedníctva OblV SZPB Nitra

čestný občan obcí Skýcov a Zlatno

 

Členovia výboru ZO SZPB Ľudmila Mihaľová – tajomníčka

sympatizantka po partizánovi,

65 ročná, občianka Skýcova

 

Štefan Gahér – podpredseda

64 ročný

bývalý starosta obce Skýcov

 

Cyril Matejov

priamy účastník SNP, 83 ročný,

občan Skýcova

 

Bartolomej Matejov

pomocník partizánov, 83 ročný,

občan Skýcova

 

Pavel Černák

pomocník partizánov, 83 ročný,

občan Skýcova

 

Helena Paučeková

sympatizantka po partizánovi,

64 ročná, občianka Skýcova

 

Predsedníčka revíznej komisie : Mária Mihalíková,

sympatizantka po partizánovi

55 ročná, občianka Skýcova.

 

 

ZO SZPB má k dnešnému dňu 47 členov, z toho 2 priamych účastníkov SNP – generálporučíka v.v.Ing. Jána Husáka a Cyrila Matejova. Žiaľ väčšia časť priamych účastníkov už zomrela. Vekové zloženie členov je nasledovné :

 

do 60 rokov - 7 členov

do 70 rokov - 7 členov

do 80 rokov - 7 členov

do 90 rokov – 23 členov

nad 90 rokov 3 členky

 

ZO by s radosťou privítala nových členov, hlavne z radov mladšej generácie.

 

Dňa 8. 10. 2011 na výročnej členskej schôdzi sme hodnotili svoju činnosť pred XV. Zjazdom SZPB a zvolili sme si staronový výbor. Zúčastnili sa na nej pozvaní hostia starosta obce Mgr. Tomáš Kolembus, riaditeľ základnej školy Mgr. Jozef

Zvolenský a predsedníčka Jednoty dôchodcov Betka Pauková.

 

Slávnostnú atmosféru navodila študentka strednej školy, ktorá zarecitovala ruskú baladu, ktorú sme si potom všetci spoločne aj zaspievali.

 

Predseda ZO SZPB gen.por.v.v. Ing. Ján Husák v prednesenej správe o činnosti

okrem iného uviedol že výbor zasadal podľa ročných plánov práce a podľa naliehavosti úloh daných OblV Nitra. Z mimoriadných udalostí spomenul prijatie zákona č. 285 z roku 2010 o poskytovaní peňažného príspevku účastníkom povstania a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príspevok činil 20 a 10 Euro k dôchodku.

Z našej organizácie bol priznaný všetkým, ktorí oň požiadali. V roku 2010 Ministerstvo obrany SR udelilo 36-tim členom našej ZO pamätné medaily SNP, ktoré im boli odovzdané na slávnostnej členskej schôdzi v apríli. Imobilným členom boli medaily doručené členmi výboru domov.

 

Výbor v úzkej spolupráci s OcÚ si každoročne v marci pripomína vypálenie Skýcova pietnym aktom pri pamätníku obetí 1. a 2. svetovej vojny. Tiež pochod Naučným partizánskym chodníkom Skýcov Zlatno zaujímavou formou pripomína demokratické hodnoty protifašistického odboja. Naučný partizánsky chodník založil z vlastnerj iniciatívy gen.por. v.v. In g. Ján Husák pred 25-timi rokmi. Tento sa stal už tradíciou. Každoročne sa pochodu zúčastňujú ústavní predstavitelia Slovenska, členovia NR SR, poslanci Vyššieho územného celku Nitrianskeho kraja, OblV SZPB z Nitry I Zlatých Moraviec , zástupcovia vypálených obcí Ostrého Grúňa a Kľaku a mnoho turistov, ktorých účasť sa postupne zvyšovala až na 317 pochodujúcich. Každý druhý rok sa pochod začína v inej obci. Tejto iniciatíve pomáhajú starostovia oboch obcí. V tomto roku nám pochod spestrili svojim spevom členovia spevokolu Vápenkár a na Stratenom vrchu zaspievali niekoľko piesní.

 

Ako obec máme dôstojný podiel na pietnom podujatí “ Vypálené obce žijú “

každoročnou účasťou pri centrálnom pamätníku v Kališti. Dvakrát tu s prejavom

vystúpil gen.por. v.v. In g. Ján Husák. Pamätný strom s číslom 49 tam má zasadený aj naša obec. Taký istý strom – hruška, bol zasadený aj v parku na námestí v Skýcove, ten však bohužiaľ dlho nevydržal, niekto ho ukradol.

 

V roku 2008 sa v Prahe uskutočnil “ Medzinárodný kongres siedmych štátov Európy “ na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia našej obce gen. por.. v.v. Ing. Ján Husák, ktorý vystúpil aj s prejavom a vtedajší starosta obce Štefan Gahér. Témou kongresu bola súčasná hrozba neonacizmu a narastajúce prejavy xenofóbie. Takéto negatívne dianie v spoločnosti nás presviedča o význame Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorého úlohou je zabezpečovať odkaz národnooslobodzovacieho boja za slobodu a predchádzať tak nezmyselným konfliktom medzi ľuďmi. Nikdy nesmieme zabudnúť na útrapy vojny, na jej obete a na utrpenie v koncentračných táboroch, na 102 vypálených obcí madzi ktoré patrí aj Skýcov.

 

Členovia výboru ZO SZPB sa zúčastňujú na pietných a spomienkových podujatiach v Kľaku, Ostrom Grúni, Zlatých Moravciach, Lovciach, Telgarte, Banskej Bystrici, Lidiciach, Ležákoch, Cígli, Partizánsom, Lehote pod Vtáčnikom a ďalších.

 

Žiaľ finančná situácia nám nedovoľuje zúčastňovať sa všetkých podujatí na ktoré sme pozývaní. Našim jediným finančným zdrojom je podiel z členských známok a predaj Ročenky odbojára. Pietna spomienka na vypálenie obce a NPCH sú financované OcÚ.

 

V tomto roku prebehla tiež výmena členských legitimácií. Všetkým našim členom boli legitimácie vymenené.

 

Riaditeľ základnej školy v diskusii navrhol usporiadať besedu so žiakmi aj s názornými ukážkami zbraní a priblížiť im tak vojnové hrôzy, vypálenie obce, ktoré na vlastnej koži prežili ich dedovia.

 

Gen. pod.v.v. In g Husák privítal túto možnosť a je ochotný v spolupráci s riaditeľom takúto besedu uskutočniť. Beseda by sa mohla uskutočni v rámci NPCH keď sa pochod končí na Skýcove.

 

Na záver gen.por. v.v. Ing. Ján Husák zdôraznil, že v týchto časoch začína ožívať neofašizmus a rôzne teroristické skupiny, vládne intolerancia a nepochopenie toho čo človek potrebuje pre pokojný a dobrý život. Je najvyšší čas, aby sme napĺňali ciele za ktoré naši otcovia a dedovia bojovali v SNP a u partizánov a mnohí z nich za tieto ideály položili aj vlastné životy.