Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rastlinstvo

Rastlinstvo okolia Skýcova predstavuje striedanie rastlín a drevín na kremencovom podklade a na vápencoch. Na malej ploche je rastlinstvo veľmi pestré. Vývoj vegetácie je zhodný s rastlinnou históriou. Už koncom treťohôr dostáva charakter dnešného stavu. Vo štvrtohorách sa striedala ľadová doba so subkontinentálnym podnebím. Podľa toho buď zostupovala tajga do nížin, alebo teplomilnejšie rastlinstvo vystupovalo do hôr. Prenikavé kultivačné zásahy spôsobili stav, aký poznáme dnes. Veľká časť územia v okolí Skýcova bola odlesnená a premenená na poľnohopodársku pôdu.

 

Najprirodzenejšou časťou pohoria Tribeč sú lesy. Prevládajú aj v okolí Skýcova. Podľa nadmorskej výšky sú zastúpené dubové, dubovo-bukové a bukové porasty. Z ostatných druhov drevín je dosť značne rozšírený hrab obyčajný, javor mliečny a jaseň štíhly. Borovica sosna a borovica čierna tvoria menšie, často umelo založené porasty. Sú rovnorodé alebo zmiešané s hrabom obyčajným i dubovým porastom. Smrek obyčajný a jedľa biela sa vyskytujú sporadicky, na mnohých miestach sú vysadené umelo. V menšom množstve je zastúpený aj smrekovec opadavý. Na lúkach a pastvinách tvorí porasty jelša lepkavá a breza plstnatá. Sú rozšírené prevažne z náletov. Na Vápennom vrchu je umelo vysadená lipa malolistá. V chotári Skýcova je hojne zastúpené prízemné rastlinstvo. Veľmi pestré je v lesných porastoch. Rozšírená je marinka voňavá, kyslička obyčajná, nezábudka lesná. Na vlhkých miestach rastie papraď samčia. S príchodom jari kvitne snežienka jarná, fialka voňavá, prvosienka jarná, pri potokoch možno nájsť záružlie močiarne i blyskáč jarný. Na lúkach rastú rôzne druhy tráv – timotejka lúčna, lipnica lúčna, traslica prostredná – ich ozdobou je králik biely, kukučka lúčna i zvonček belasý. Od jari do neskorej jesene možno zbierať v chotári Skýcova liečivé rastliny. Na Vápennom vrchu rastie podbeľ liečivý i materina dúška. Na Rybníku a Za vrchom možno nájsť repík lekársky. V Hlbokom jarku sa vyskytuje pľúcnik lekársky. V chotári je hojne zastúpený rumanček pravý, skorocel kopijovitý, zemežlč menšia, praslička roľná i čakanka pravá. Na mnohých miestach sa vyníma ľubovník bodkovaný. Poľné cesty lemuje ruža šípová, hloh obyčajný, baza čierna, ostružina krovitá i trnka obyčajná. Popri potokoch je rozšírená lieska obyčajná, na rúbaniskách rastie ostružina malina. Popri prevládajúcich druhoch rastlín sa vyskytujú aj zriedkavejšie druh Patrí k nim hlaváčik jarný, veternica lesná, kamienka modropurpúrová, ľalia zlatohlavá, pľúcnik horský, peniažtek horský, vres obyčajný a horčinka väčšia. Mnohé dreviny i rastliny boli do Skýcova prinesené ako užitkové a okrasné. Patrí k nim gaštan jedlý, kalina drsnolistá, magnólia, pajazmín, kéria japonská či tamariška. Sú ozdobou záhrad i predzáhradiek.

Text z monografie Skýcov 1298 -2008 od Mgr. Heleny Juríkovej