Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poloha, podnebie , vodstvo

Skýcov leží v eróznej zníženine v severovýchodnej časti pohoria Tribeč. Nachádza sa v nadmorskej výške 480 m n. m. V chotári sa nadmorská výška pohybuje od 480 m n. m. do 687 m n. m.. Jeho polohu určujú súradnice 48° 31“ 20´ severnej zemepisnej šírky a 18° 25“ 40´ východnej zemepisnej dĺžky. Obec sa nachádza na ceste Topoľčianky – Veľké Uherce s možnosťou odbočenia na Bošany. Topoľčianky ležia 11 km na juh od Skýcova, Veľké Uherce 17 km na sever a 9 km severozápadne je Ješkova Ves. Okresné mesto Zlaté Moravce je vzdialené 15 km.

 

Katastrálne územie Skýcova má rozlohu 2523 ha. Na severe tvorí hranicu s Veľkými Uhercami, na severozápade s katastrálnym územím Veľkého Klíža, na juhovýchode sa dotýka katastra obce Topoľčianky, na juhu a juhovýchode susedí s katastrom obce Hostie. Medzi jeho územie sa vkliňuje úzky pás katastra Skýcova a dotýka sa územia Jedľových Kostolian. Východnú a severovýchodnú hranicu tvorí katastrálne územie Malej Lehoty a Veľkého Poľa. Skýcov má mierne chladné podnebie. Priemerná ročná teplota je okolo 7° C, priemerná júlová teplota je 16° C, priemerná januárová teplota je – 4° C. Najvyššie namerané teploty sú v júli, najnižšie v januári. V údolí Leveša býva často teplotná inverzia. Najviac zrážok spadne v júni, najmenej v januári a vo februári. Priemerné ročné zrážky sú okolo 800 mm. Najčastejšie vanú severné vetry a potom opačné juhovýchodné vetry.
Skýcov sa rozprestiera v pramennej oblasti Žitavy a Nitry. K povodiu Žitavy patrí prostredníctvom potoka Leveš. Tečie údolím na juh, severne od Topoľčianok priberá potok Topoľnica. V Topoľčiankach sa vlieva do Hostianskeho potoka, ktorý za Zlatými Moravcami tvorí pravý prítok rieky Žitava. Riečka Vyčoma prameniaca pod vrchom Veľký Vracov (609 m n. m.) odvádza potoky zo severozápadnej časti chotára Skýcov. Je dlhá asi 23 km, preteká Klížskou dolinou a severne od obce Práznovce neďaleko Topoľčian sa vlieva do rieky Nitry.
Územie Skýcova je chudobné na podzemné a povrchové vody. Výdatnejšie pramene sa nachádzajú až na úpätí okolitých kopcov.Sú to stále pramene s dobrou pitnou vodou so zvýšeným obsahom železa a vápnika. Sú to tzv. tvrdé krasové vody. Najvýdatnejší prameň vyteká z Vápenného vrchu, na hornom konci obce bol zachytený pre miestny vodovod. Zvýšená spotreba vody si vynútila zachytiť aj ďalšie vodné zdroje na Rakytí a na Majeri.Výdatným prameňom s kvalitnou pitnou vodou je studnička na Lazoch. V letnom období trávia v jej blízkosti víkendy mnohí Skýcovčania. Na potoku Leveš na Stožisku je rybník. Kvalita jeho vody i Leveša sa zlepšila po vybudovaní čističky odpadových vôd v roku 1997.